Våra Värderingar

 • Högt, lågt, stort, smått
 • Hellre glad än sur
 • Vi är provtänkare
 • Bordsdukare
 • Inkludering och rörelseglädje
 • Bygga människa och samhälle


 

Vår Vision

Synliggöraoch utveckla Sveriges bästa föreningsliv och civilsamhälle!
Skapa ett Bollnäs som är en attraktiv och trivsam plats att leva, bo och verka i.

Vår Kärnkompetens

 • Mäklande Speaking-partner
  Vi enar, medlar, förmedlar och samordnar på alla nivåer.
 • Möjliggörare
  Vi ser möjligheter. Vi har kompetens och tid. Vi är att räkna med!
 • Pilotande
  Vi testar, engagerar och lämnar över
 • Portföljkunnande
  Kompetens och erfarenhet i att söka, driva, hantera, växla upp projekt

© Copyright foreningsalliansen.com